Koolituskeskusest

FOCUS ESTONIA on uus koolituskeskus, mis ühendab endas parimaid vanu õpetamistraditsioone ja uudset multimodaalset lähenemist.

Kutsume teid alustama hariduse ja oskuste täiendamise protsessi meie mugavas ja kaasaegses ruumis.

Meil on alati hea meel teid näha!

Keskendu tervisele, keskendu endale!

 

 

 

Koolituskeskuse loomise idee tekkis arusaamast, et teraapia-, massaaži- ja heaoluteenuste valdkonna spetsialistide kvaliteetne koolitus on oluline ja vajalik. Iga aastaga pöörab üha rohkem inimesi tähelepanu oma tervisele ja heaolule, ning massaaž ja teraapia on selle lahutamatu osa.

Omades aastatepikkust kogemust massaaži- ja teraapiakursuste korraldamisel, oleme märganud, et olemasolevad koolitusprogrammid piirduvad sageli ainult standardtehnikatega ja ei sisalda kaasaegseid lähenemisi ning tehnikaid, mis võiksid massaažiteraapia efektiivsust ja kvaliteeti oluliselt tõsta. Vastuseks nendele vajadustele otsustasime luua Koolituskeskuse, mis pakub kõikehõlmavaid õppeprogramme nii algajatele kui ka praktiseerivatele massööridele.

Koolituskeskus pakub erinevaid õppevorme: kursuseid, meistriklasside sarju ja seminare. See võimaldab õpilastel valida endale sobiva õppeviisi ja jätkuvalt ennast täiendada, olles kursis viimaste trendidega teraapia-, massaaži- ja heaoluteenuste alal. Koolitukeskuses omistatakse suurt tähtsust praktilisele õppele, kus osalejad saavad kogenud mentorite juhendamisel omandada lisaks teoreetilistele teadmistele ka väärtuslikke praktilisi kogemusi.

Seega pakub Focus Estonia Koolituskeskus terviklikku lähenemist õppeprotsessile, mis rahuldab nii algajate kui ka kogenud spetsialistide vajadusi, et täiendada oma erialaseid oskusi ja aidata kaasa massaažiteraapia arengule, mis on tänapäevaste tervise- ja heaolusüsteemide lahutamatu osa.

Koolituskeskuse loomise eesmärgid:

  1. Spetsialistide täiendõpe: Üks koolituskeskuse peamisi eesmärke on pakkuda spetsialistidele võimalusi professionaalseks arenguks ning uute tehnikate ja meetodite omandamiseks. See võimaldab spetsialistidel pakkuda klientidele mitmekesiseid kvaliteetseid teenuseid.
  2. Koolituste kättesaadavuse laiendamine: Koolituskeskuse loomise eesmärk on teha õppimine kättesaadavaks erineva kutsekvalifikatsiooni tasemega spetsialistidele, alates algajatest kuni juba aastaid erialal tegutsejateni. See demokratiseerib juurdepääsu kvaliteetsele koolitusele ja võimaldab pidevat erialast arengut.
  3. Panustamine rahva tervisesse ja heaolusse: Teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse täiustamine aitab tõsta elanikkonna üldist heaolu. See pakub efektiivseid vahendeid lõõgastumiseks, stressi maandamiseks ja erinevate tervisehädade leevendamiseks, andes seeläbi panuse ühiskonna tervikliku heaolu edendamisse.

Meie Koolituskeskus eristub teistest asutustest ja koolidest oma kõrge organiseerituse ja pakutavate kursuste laia valikuga. Selline lähenemine tagab mitte ainult kvaliteetse ja tõhusa koolituse, vaid pakub osalejatele ka laialdasi võimalusi nii professionaalseks kui ka isiklikuks arenguks.

Järgnevalt on toodud nende aspektide üksikasjalikum ülevaade:

Korraldamise kõrge tase ilmneb mitmes valdkonnas, sealhulgas individuaalses lähenemises igale osalejale, optimeeritud salvestus- ja koolitusprotsessides ning pakutavas toetus ja konsultatsioonis. See tähendab, et Koolituskeskus on pühendunud oma osalejate arengule ja edu saavutamisele, pakkudes selleks vajalikke vahendeid ja tuge.

Suur valik koolitusprogramme on üks meie Koolituskeskuse peamisi eeliseid:

  • Erinevad programmid algajatest edasijõudnuteni: See tagab, et iga õppija leiab endale sobiva taseme ja suuna.
  • Erikursused: Lisaks põhiprogrammidele pakume ka erikursuseid, mis keskenduvad konkreetsetele tehnikatele, teraapiavormidele või spetsialiseerunud valdkondadele, nagu süvakoetehnikad või stressi maandamise meetodid.
  • Programmide pidev uuendamine ja arendamine: Töötame pidevalt selle nimel, et uuendada ja arendada oma koolitusprogramme, lisades uusi tehnikaid ja lähenemisi. See tagab, et meie koolitused püsivad ajakohased ja vastavad kaasaegse massaažiteraapia vajadustele.

Seega pakub meie Koolituskeskus ainulaadset õpikeskkonda, kus iga osaleja leiab enda huvidele ja vajadustele vastava koolituse, olenemata tema praegusest koolitustasemest ja kutseoskustest.

Scroll to Top