Osteopaatia baaskoolitus

ÕPPEKAVA: OSTEOPAATIA BAASKOOLITUS

Eesmärk

Osteopaatia baaskoolituse eesmärk on anda põhjalikud teadmised ja oskused osteopaatia põhitehnikate ja -meetodite rakendamiseks. Koolitus hõlmab struktuurset, vistseraalset ja kraniosakraalset osteopaatiat, pakkudes terviklikku ülevaadet ja praktilist kogemust.

Nõuded õpingute alustamiseks

 • Piisav emotsionaalne küpsus koolituse tingimustega toimetulekuks
 • Huvi, entusiasm ja valmisolek õppida ja praktiseerida nii üheskoos kui iseseisvalt
 • Sooviavalduse ja motivatsioonikirja esitamine
 • Koolituslepingu sõlmimine

Õppe kogumaht

 • Kokku: 662 akadeemilist tundi
 • Teoreetiline ja praktiline õpe: 180 tundi kontaktõpet
 • Iseseisev töö: 300 tundi
 • Praktika: 182 tundi

Õppeaeg

 • Kestus: 7 kuud
 • Registreerimine: kuni 01.07.2024
 • Kursuse algus: 26. august 2024

Koolituse maksumus

 • Kokku: 2100 eurot (maksmine on individuaalse maksegraafiku alusel)
 • Ettemaks: 300 eurot peale registreerimist

Õppematerjalide loend

 • Õpetaja poolt koostatud konspektid ja töövihikud

Õppekeskkonna kirjeldus

Õpe toimub koolitusasutuses, kus on loodud kõik vajalikud tingimused ja vahendid koolituse läbiviimiseks.

Õppevormid ja meetodid

 • Loengud: Neis edastatakse ja kommenteeritakse võtmeteemat, mis põhineb tõenduspõhisel teabel, stimuleerib kriitilist mõtlemist ja arutelu ning innustab õppureid ise oma teadmisi ja arusaamu avardama.
 • Töötoad ja seminarid: Enamasti hõlmavad need tööd väikestes rühmades, oskuste lihvimist, arutelu ja ettekandeid.
 • Konsultatsioonid: Need võivad toetada enesehindamise protsessi ning juhendaja soovitusi ja tagasisidet. Samuti toetavad need individuaalset või rühmatööd ja lõputööks valmistumist.
 • Iseseisev õppimine: Oluline osa õppekavast, hõlmab konkreetseteks ülesanneteks valmistumist, kordamist/arutelu, osteopaatiatehnikate praktikat ja ressursipõhise õppe kasutamist.
 • Kirjalik töö: Hõlmab ka lõputööd; õppurid teostavad individuaalse osteopaatiateemalise uurimisprojekti või -töö.
 • Juhendatud praktika: Osteopaadi töövõtete kasutamine juhendaja juuresolekul.

Õppesessioonid

Esimene õppesessioon (26.08.2024 – 31.08.2024)

 • Strukturaalne osteopaatia – ülemine ruut. Posturoloogia
 • Strukturaalne osteopaatia – alumine ruut

Teine õppesessioon (15.11.2024 – 20.11.2024)

 • Vistseraalne osteopaatia – rinnaõõs
 • Vistseraalne osteopaatia – kõhuõõs

Kolmas õppesessioon (17.02.2025 – 22.02.2025)

 • Kraniosakraalne teraapia I osa
 • Kraniosakraalne teraapia II osa

Iseseisev töö

 1. Protseduuri kava koostamine vastavalt eesmärgile ja protokollile
 2. Protseduuri tegemine vastavalt koostatud kavale ja eesmärgile
 3. Tehtud protseduuri tulemuste analüüsimine vastavalt omandatud teadmistele ja oskustele
 4. Töövihiku täitmine

Praktiline töö

 • Osteopaatiliste tehnikate kasutamine

Praktika

 • Omandatud tehnikate kasutamine klientide peal
 • Iga kliendi kohta anamneesi esitamine

Lõpetamisel väljastatav dokument

 • Tunnistus – teoreetilise ja praktilise eksami edukal sooritamisel

Eksam

 • Koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast:
 • Testimine
 • Kliendi analüüs

Koolitaja: Roman Yerokhov

Haridus ja kvalifikatsioon

 • Lõpetas Kiievi Riikliku Meditsiiniülikooli nimega A.A. Bogomolts, meditsiiniteaduste kandidaat
 • Rahvusvaheline lektor, psühhosomaatika ja hüpnoteraapia spetsialist, teaduspublikatsioonide autor vegetatiivse närvisüsteemi ja adaptatsioonisüsteemide kohta
 • Alternatiivmeditsiini doktor: osteopaatia doktor, kraniosakraalterapeut, hüpnoterapeut, psühhosomaatika spetsialist
 • “Osteopaatia Ukraina” avaliku organisatsiooni juht, Ida-Euroopa Osteopaatia Kooli (ВЕШО) direktor, osteopaatia keskuse “OSTEOLIFE” asutaja, Ida-Euroopa Osteopaatide Assotsiatsiooni juht

Küsimuste korral võtke ühendust:
info@focusestonia.ee või helistage +372 55611615

Scroll to Top